Naar de startpagina

 mijn achtergrond    de rode draad    mijn werkveld  

De rode draad in mijn aanbod

  • Goed gebruik maken van en me laten voeden door de kennis en ervaring van alle mensen binnen de organisatie.
  • Kennis en ervaring mobiliseren en die breed beschikbaar en toepasbaar maken.
  • Mensen goed bij elkaar brengen.
  • Beperken tot wat nodig en zinvol is.
  • Werken aan duurzame oplossingen die zichtbaar iets opleveren.
  • De zaken persoonlijk en pragmatisch benaderen.

Mijn opdrachtgevers zijn verspreid over het hele land. Ik reken geen reistijd. Ik declareer alleen daadwerkelijk gewerkte uren en reiskosten. Altijd op basis van OV 2de klasse.

Mijn werkveld

drs   H.J.   Muntendam   MA   |   Molenaarshoek   1   |   3981   TL     Bunnik   |   T   030   221   8922   M   06   221   53772   |   E   info@hjmuntendam.nl
© 2008 H.J. Muntendam